Angelina
Znamení

O Astrologii

Astrologie je stará jako lidstvo samo. První záznamy astrologie nalézáme již z doby ledové 32 000  let před naším letopočtem, kdy pravěcí lidé na kostech mamutů vyryli jednotlivé fáze měsíce.

 

Jak astrologie vznikla

Dávno před vznikem písma pozorovali lidé, kteří měli bližší kontakt s přírodou a jejími cykly, proměny Luny a pohyby Slunce a světelných bodů na obloze. Astrologie se prakticky objevovala ve všech důležitých kulturách, které kdy na Zemi existovaly, jenž byly schopny pozorovat noční oblohu a provádět nejzákladnější astronomické výpočty. V průběhu historie vzniklo v různých částech světa několik různých samostatných astrologických systémů a tradic, a to od první Babylónské, až po Západní astrologii, z nichž se pouze některé vyvíjely ze společných základů, a lišily se jen v cílech svého zkoumání. 

S čím nám může pomoci

planety ve vesmíruZpočátku byly horoskopy Babylónských kněží – astrologů, jenž byly součástí náboženských kultů, a které pracovaly s pěti postavami Babylónských bohů, vypočítávány pro celou zemi, město nebo panovníky a jejich smyslem bylo předvídat války, živelné pohromy, úrodu atd. Brzy však i ostatní lidé rovněž zatoužili poznat svou vlastní budoucnost a tak bylo započato s tvorbou individuálních horoskopů.

Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vztahu postavení astrologických planet v okamžiku narození člověka. Z těchto souvislostí se vyvozují vlivy v různých oblastech života na Zemi, hledání analogií a vysvětlení dějů minulých a probíhajících, předvídání událostí a dění v budoucnu, hodnocení nebeských vlivů na lidskou psychiku a fyzické tělo, na světové dění, události, politické souvislosti atd. Rozsáhlou oblastí činnosti astrologie je snaha o nalezení souvztažností mezi děním na obloze a vývojem jak jedince, tak celého lidského společenství.

V současné době se již dnešní moderní svět rozdělil na dva tábory - jeden z nich astrologii zatracuje jako pseudovědecké a prokazatelné šarlatánství, kdežto druhý ji, jako dřívější civilizace, uznává jako jeden z přírodních prostředků, které vedou k poznání sebe sama, naší pozemské existence a také prostředků, které nám umožňují účinně ovlivnit celý svůj život, zejména pochopením a přijetím určitých neměnných principů a přírodních zákonů. 

Význam astrologie dnes 

Od 20. století našeho letopočtu s rozvojem moderních informačních technologií se astrologie postupně začala dostávat mezi mnohé lidi a stala se takříkajíc masovou záležitostí. Současní astrologové při své práci již používají řadu zjednodušených vědeckých metod, ale vedle toho také stanovují hypotézy a předvídají, a tak je v dnešní době sestavení jakéhokoliv druhu horoskopu již velice přesné.


Astrologie nám může pomoci v mnoha oblastech našeho osobního života. Vlastním sebepoznáním, seberozvojem, nebo nám sdělí příčiny našeho chování, a v neposlední řadě nám ukáže správný směr našeho života, který se tak díky tomu může stát pro nás plnohodnotným a naplněným.

Poznejte více sami sebe díky poutavému astrologickému náhledu do svého nitra.

 

 

Semináře


Dárek

Dárkové poukazy

Chcete jedinečný dárek pro své blízké? Kupte si dárkový kupon


Dárek

Záruka Vaší spokojenosti

Pokud nebudete spokojeni s mými službami, vrátím Vám peníze.

Líbil se Vám můj článek? Sdílejte ho s ostatními